SkySpark

0,85 zł
Brutto

SkySpark - inteligentne narzędzie analityczne opracowane przez firmę SkyFoundury przeznaczone do zbierania, analizy i prezentacji danych z systemów automatyki budynkowej.

Powyższa cena obejmuje przedstawienie oferty przez naszego eksperta SkySpark.

W przypadku zainteresowania lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt: info@modulink.pl lub tel. 790-245-340.

Punkty Systemu SkySpark
Ilość
Towar dostępny wyłącznie na zamówienie, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami e-mail: info@modulink.pl, tel. 790-245-340

Opis

SkySpark jest narzędziem analitycznym przeznaczonym dla systemów monitorowania zużycia mediów i automatyki budynkowej. Obecne stosowane systemy zarządzania i automatyki generują bardzo duże ilości danych, których analiza staje się coraz bardziej uciążliwa. Narzędzie jakim jest SkySpark potrafi w sposób ciągły i zautomatyzowany analizować zgromadzone dane, na bieżąco generując raporty i wyniki w sposób przyjazny i przyswajalny dla użytkownika.

Dzięki różnorodności zaimplementowanych protokołów i interfejsów integracyjnych, system SkySpark można połączyć z szeroką gamą urządzeń i systemów zarówno tych istniejących jak i tych będących w fazie projektu lub realizacji.

Głównym celem SkySpark jest wyciągnięcie jak najwięcej możliwości z systemów automatyki, jednocześnie oszczędzając czas operatora i energię zużywaną przez budynek dając wymierne korzyści finansowe.

Cechy główne

 • Import danych z różnych źródeł w wielu formatach
 • Zapis i przechowywanie danych w wbudowanej bazie danych
 • Elastyczna forma licencjonowania oparta na liczbie zbieranych danych
 • Ciągła automatyczna analiza zebranych danych
 • Rozbudowana baza gotowych algorytmów analitycznych
 • Możliwość definiowania własnych algorytmów analitycznych
 • Budowanie własnych pulpitów do prezentacji danych: zestawienia, wykresy, tabele 
 • Automatyczne generowanie raportów i wyników w wielu formatach: PDF, SVG, Excel
 • Wbudowany serwis pogodowy
 • Eksport danych w różnych formatach 
 • Brak ograniczeń liczby klientów końcowych
 • Interfejs web w oparciu o HTML5 dostępny z dowolnej przeglądarki

Protokoły komunikacyjne

 • BACnet IP
 • Modbus TCP
 • SNMP
 • OPC
 • oBIX
 • MQTT
 • REST
 • Haystack
 • Bazy danych SQL
 • Import/eksport danych z/do plików Excel

Wspierane platformy

 • Windows
 • Linux
 • macOS

Informacje dodatkowe

Efektywność Energetyczna i Oszczędności

Narzędzie jakim jest SkySpark wspomaga proces ciągłego monitorowania i usprawniania działania funkcjonowania budynku. Nadrzędnym celem działania programu jest jak najbardziej racjonalne i optymalne zużycie energii. Wiąże się z tym szereg procesów oraz stały monitoring i analiza. Włożony wysiłek przekłada się na materialne korzyści. Mniejsza ilość zużytej energii oznacza mniejsze koszty funkcjonowania obiektu.

Komfort

Jednym z głównych celów systemów budynkowych jest zapewnienie komfortu jego użytkownikom. Aby to osiągnąć jest w to zaangażowanych szereg procesów i sekwencji które w sposób ciągły sposób dbają o komfort użytkownika. Kluczowe jest zatem odpowiednie wykorzystanie dostępnych środków, tak aby utrzymywać założone parametry. Tak więc, odpowiedni stopień komfortu nie zawsze przekłada się zwiększenie zużycia energii a wręcz może doprowadzić do jej ograniczenia.

Zbieranie danych – komunikacja z otoczeniem

Współczesne trendy technologiczne determinują coraz większą liczbę inteligentnych urządzeń wyposażonych w liczne sensory. Powoduje to generowanie ogromnej ilości danych, można przedstawić to obrazowo że budynek przemawia do nas w swoim języku. Stosując odpowiednie narzędzia możemy nie tylko odczytać te informacje ale wyciągać z nich szeroko pojęte wnioski i powiązania. SkySpark posiada zaimplementowanych wiele protokołów komunikacyjnych, co czyni go bardzo elastycznym w implementacji zarówno dla nowo budowanych systemów jak również tych istniejących.

Graficzna prezentacja wyników

Jednym z większych ograniczeń współczesnych systemów, jest sposób jaki komunikują się one z człowiekiem. Duża ilość danych musi być zaprezentowana w sposób przyswajalny, tak aby użytkownik nie tracił niepotrzebnie czas na dodatkową analizę. SkySpark oferuje bardzo duże możliwości w tym zakresie. SkySpark dostaje szeroką gamę narzędzi do prezentacji danych dzięki czemu interfejs użytkownika końcowego zawsze dostosowany jest do jego potrzeb. Interfejs może być dostosowany zarówno dla osób technicznych jak i dla odbiorców w ogóle nie znających branży instalacji budynkowych. SkySpark obsługiwany jest za pomocą przeglądarki internetowej oraz nie posiada limitu klientów końcowych.

Ciągła analiza, jakość działania systemu

SkySpark, oprogramowanie opracowane przez firmę SkyFundatory jest narzędziem do automatycznej analizy bazy danych która powstaje w obecnych systemach automatyki budynkowej. Użytkownik dostaje możliwość przeglądu bieżących ale i historycznych danych, porównywania aktualnych wyników z oczekiwanymi, dzięki czemu może diagnozować działanie poszczególnych urządzeń oraz wdrażać działania optymalizujące pracę całego systemu.

Zarządzanie energią, Profil obciążenia i raportowanie

Ciągły monitoring pozwala nie tylko na historyczną analizę zużycia energii ale na oszacowanie jakie będzie zapotrzebowanie w przyszłości. Narzędzie jakim jest SkySpark posiada wbudowane mechanizmy pozwalające ułatwić ten proces. Znając profil obciążenia można efektywniej szacować zapotrzebowanie oraz ilość zamawianej energii co może wpłynąć na jej cenę.

Uruchomienia bazujące na monitoringu

SkySpark może być bardzo przydatnym narzędziem już na etapie uruchomienia systemu automatyki. Automatyczna analiza jakości działania urządzeń i algorytmów pozwala w znaczący sposób przyspieszyć proces uruchomienia instalacji jednocześnie zwiększając jakość jej działania i efektywność.

Automatyczna detekcja usterek

SkySpark posiada szereg wbudowanych algorytmów pozwalających na oszacowanie jakości działania danego układu. Narzędzie jakim jest SkySpark pozwala na wykrycie usterki zanim zostanie to zauważone przez obsługę techniczną. Kolejną funkcjonalnością jest kalkulacja kosztów danej awarii, mając taką wiedzę można efektywniej wpływać na decyzje zarządców odnośnie prac naprawczych i konserwacyjnych.

Ranking obiektów

SkySpark posiada możliwość porównania obiektów z odpowiadającymi im wzorcami matematycznymi. Jest to zwłaszcza przydatne kiedy system SkySpark obejmuje wiele lokalizacji położonych w różnych regionach, a co za tym idzie w różnych warunkach klimatycznych. Zaawansowane algorytmy potrafią odseparować czynniki zewnętrzne i skupić się na faktycznej efektywności obiektu.

SkySpark
100 Przedmioty

Opis

SkySpark jest narzędziem analitycznym przeznaczonym dla systemów monitorowania zużycia mediów i automatyki budynkowej. Obecne stosowane systemy zarządzania i automatyki generują bardzo duże ilości danych, których analiza staje się coraz bardziej uciążliwa. Narzędzie jakim jest SkySpark potrafi w sposób ciągły i zautomatyzowany analizować zgromadzone dane, na bieżąco generując raporty i wyniki w sposób przyjazny i przyswajalny dla użytkownika.

Dzięki różnorodności zaimplementowanych protokołów i interfejsów integracyjnych, system SkySpark można połączyć z szeroką gamą urządzeń i systemów zarówno tych istniejących jak i tych będących w fazie projektu lub realizacji.

Głównym celem SkySpark jest wyciągnięcie jak najwięcej możliwości z systemów automatyki, jednocześnie oszczędzając czas operatora i energię zużywaną przez budynek dając wymierne korzyści finansowe.

Cechy główne

 • Import danych z różnych źródeł w wielu formatach
 • Zapis i przechowywanie danych w wbudowanej bazie danych
 • Elastyczna forma licencjonowania oparta na liczbie zbieranych danych
 • Ciągła automatyczna analiza zebranych danych
 • Rozbudowana baza gotowych algorytmów analitycznych
 • Możliwość definiowania własnych algorytmów analitycznych
 • Budowanie własnych pulpitów do prezentacji danych: zestawienia, wykresy, tabele 
 • Automatyczne generowanie raportów i wyników w wielu formatach: PDF, SVG, Excel
 • Wbudowany serwis pogodowy
 • Eksport danych w różnych formatach 
 • Brak ograniczeń liczby klientów końcowych
 • Interfejs web w oparciu o HTML5 dostępny z dowolnej przeglądarki

Protokoły komunikacyjne

 • BACnet IP
 • Modbus TCP
 • SNMP
 • OPC
 • oBIX
 • MQTT
 • REST
 • Haystack
 • Bazy danych SQL
 • Import/eksport danych z/do plików Excel

Wspierane platformy

 • Windows
 • Linux
 • macOS

Informacje dodatkowe

Efektywność Energetyczna i Oszczędności

Narzędzie jakim jest SkySpark wspomaga proces ciągłego monitorowania i usprawniania działania funkcjonowania budynku. Nadrzędnym celem działania programu jest jak najbardziej racjonalne i optymalne zużycie energii. Wiąże się z tym szereg procesów oraz stały monitoring i analiza. Włożony wysiłek przekłada się na materialne korzyści. Mniejsza ilość zużytej energii oznacza mniejsze koszty funkcjonowania obiektu.

Komfort

Jednym z głównych celów systemów budynkowych jest zapewnienie komfortu jego użytkownikom. Aby to osiągnąć jest w to zaangażowanych szereg procesów i sekwencji które w sposób ciągły sposób dbają o komfort użytkownika. Kluczowe jest zatem odpowiednie wykorzystanie dostępnych środków, tak aby utrzymywać założone parametry. Tak więc, odpowiedni stopień komfortu nie zawsze przekłada się zwiększenie zużycia energii a wręcz może doprowadzić do jej ograniczenia.

Zbieranie danych – komunikacja z otoczeniem

Współczesne trendy technologiczne determinują coraz większą liczbę inteligentnych urządzeń wyposażonych w liczne sensory. Powoduje to generowanie ogromnej ilości danych, można przedstawić to obrazowo że budynek przemawia do nas w swoim języku. Stosując odpowiednie narzędzia możemy nie tylko odczytać te informacje ale wyciągać z nich szeroko pojęte wnioski i powiązania. SkySpark posiada zaimplementowanych wiele protokołów komunikacyjnych, co czyni go bardzo elastycznym w implementacji zarówno dla nowo budowanych systemów jak również tych istniejących.

Graficzna prezentacja wyników

Jednym z większych ograniczeń współczesnych systemów, jest sposób jaki komunikują się one z człowiekiem. Duża ilość danych musi być zaprezentowana w sposób przyswajalny, tak aby użytkownik nie tracił niepotrzebnie czas na dodatkową analizę. SkySpark oferuje bardzo duże możliwości w tym zakresie. SkySpark dostaje szeroką gamę narzędzi do prezentacji danych dzięki czemu interfejs użytkownika końcowego zawsze dostosowany jest do jego potrzeb. Interfejs może być dostosowany zarówno dla osób technicznych jak i dla odbiorców w ogóle nie znających branży instalacji budynkowych. SkySpark obsługiwany jest za pomocą przeglądarki internetowej oraz nie posiada limitu klientów końcowych.

Ciągła analiza, jakość działania systemu

SkySpark, oprogramowanie opracowane przez firmę SkyFundatory jest narzędziem do automatycznej analizy bazy danych która powstaje w obecnych systemach automatyki budynkowej. Użytkownik dostaje możliwość przeglądu bieżących ale i historycznych danych, porównywania aktualnych wyników z oczekiwanymi, dzięki czemu może diagnozować działanie poszczególnych urządzeń oraz wdrażać działania optymalizujące pracę całego systemu.

Zarządzanie energią, Profil obciążenia i raportowanie

Ciągły monitoring pozwala nie tylko na historyczną analizę zużycia energii ale na oszacowanie jakie będzie zapotrzebowanie w przyszłości. Narzędzie jakim jest SkySpark posiada wbudowane mechanizmy pozwalające ułatwić ten proces. Znając profil obciążenia można efektywniej szacować zapotrzebowanie oraz ilość zamawianej energii co może wpłynąć na jej cenę.

Uruchomienia bazujące na monitoringu

SkySpark może być bardzo przydatnym narzędziem już na etapie uruchomienia systemu automatyki. Automatyczna analiza jakości działania urządzeń i algorytmów pozwala w znaczący sposób przyspieszyć proces uruchomienia instalacji jednocześnie zwiększając jakość jej działania i efektywność.

Automatyczna detekcja usterek

SkySpark posiada szereg wbudowanych algorytmów pozwalających na oszacowanie jakości działania danego układu. Narzędzie jakim jest SkySpark pozwala na wykrycie usterki zanim zostanie to zauważone przez obsługę techniczną. Kolejną funkcjonalnością jest kalkulacja kosztów danej awarii, mając taką wiedzę można efektywniej wpływać na decyzje zarządców odnośnie prac naprawczych i konserwacyjnych.

Ranking obiektów

SkySpark posiada możliwość porównania obiektów z odpowiadającymi im wzorcami matematycznymi. Jest to zwłaszcza przydatne kiedy system SkySpark obejmuje wiele lokalizacji położonych w różnych regionach, a co za tym idzie w różnych warunkach klimatycznych. Zaawansowane algorytmy potrafią odseparować czynniki zewnętrzne i skupić się na faktycznej efektywności obiektu.